Ta raske og gode økonomiske valg

Lag automatiserte budsjetter på 1-2-3

Main dashboard

Få oversikt over lønnsomhet og likviditet på minutter - ikke dager

Dashboard small
circle

Fatt bedre beslutninger - raskere

Horus forenkler virksomhetsstyring ved å kombinere rask kontantstrømprognose, innsiktsfull rapportering og praktisk økonomisk innsikt i én brukervennlig løsning.

Kraftig scenarioanalyse
Rocket icon

Kraftig scenarioanalyse

Velg og sammenlign ulike scenarioer på sekunder.

Automatisk avviksanalyse
Icon

Automatisk avviksanalyse

Få enkel og tydelig avviksanalyse mellom budsjett og resultat.

Interaktiv deling
Diagram

Interaktiv deling

Del dine analyser med styremedlemmer, banker eller andre interessenter.

Horus sin visjon er at alle organisasjoner lett skal kunne se de økonomiske konsekvensene av sine valg. Det gjør ditt liv som bedriftsleder enklere - og vi er godt i gang.

Ingen av våre selskap har noensinne hatt så enkel tilgang til cash-flow styring

Christian Erichsen

Styreleder, Anteo AS

Det er betydelig enklere og raskere å fatte beslutninger når jeg bruker Horus

Daniel Skaatan

Daglig leder, Loyall AS

Vi bruker Horus jevnlig i våre ledermøter for å tilse at vi er på rett kurs.

Børre Zahl Jensen

CFO, Rainfall AS

Kan vi ansette Line?

Horus gir deg klare svar.

Oversiktlige rullerende prognoser

Følg utviklingen til din hovedprognose over tid. Lag, flytt og organiser dine prognoser i et oversiktlig system.

Forecast timeline

Integrer med ditt regnskapssystem:

poweroffice
tripletex
xledger
Fiken
24 SevenOffice

Kommer snart

Duett

Kommer snart

unimicro

Kommer snart

visma

Kommer snart

Kom i gang på 1-2-3

Tunge ERP-systemer er kostbare og kan ta flere måneder å få integrert - med Horus kan du få verdi på få timer, ikke dager!

1

alt tekst

Integrer med ditt regnskapssystem

Horus henter ut dine tall og danner grunnlaget for prognosen.

2

alt tekst

Juster dine forutsetninger for fremtiden

Vi gir deg et utgangspunkt, men bare du vet hvilke endringer som kommer rundt neste sving.

3

alt tekst

Fatt bedre beslutninger

Enkel oversikt over likviditet, lønnsomhet, avvik og scenarioer gir raske og solide beslutninger.

Fast lav pris

Ingen overraskelser. Ingen bindingstid. Fast månedspris, kvartalsvis fakturering.

Pris pr. mnd

kr.690 ,-

Dette får du:

Full tilgang

Ubegrenset antall brukere

Gratis onboarding og oppfølging

Tilgang til regnskapsintegrasjoner